RO och RON

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda och utbilda marknadens aktörer. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON).

Läs mer om RO och RON > 

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknads-kommunikation.

Politisk reklam: Politiska budskap skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Anmäl reklam

Utbildning

RO:s finansiärer har två gånger om året möjlighet att gå på en kostnadsfri utbildning som hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningarna innefattar en genomgång av ICC:s regler, illustrerat med exempel från RO:s verksamhet. Finansiärer kan också få företagsanpassade utbildningar. 

Läs mer >

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa. De samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) där RO representerar Sverige.

EASA sätter upp en standard för självreglering av reklam som säkerställer hög kvalitet i prövning och vägledning. På EASAs webbsida finns information om självregleringsorganisationer i Europa och världen.

Läs mer > 

 

Omvärldsbevakning

Läs mer