RO och RON

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda, informera och utbilda. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RON prövar ärenden som saknar praxis och RO där praxis finns.

Läs mer

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknads-kommunikation.

Politiska budskap: RO kan inte pröva annonsering från politiska partier. Politiska budskap skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Anmäl reklam

Statistik

Under år 2013 gällde 41% av besluten reklam som anmälts för könsdiskriminering. 28% av besluten gällde reklam som anmälts för att vara vilseledande och 9% av besluten gällde stötande reklam. Anmäld reklam friades i 56% av besluten och fälldes i 44% av besluten. RO tar emot 500-1000 anmälningar per år.

Läs mer >

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och är alltså inte en statlig myndighet. Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa som samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA).

EASA sätter upp gemensam standard för självreglering av reklam för att säkerställa en hög kvalitet i prövningen av reklam och vägledning i marknadsetiska frågor. Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer