Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer i vad som är god marknadsföringsetik.

Läs mer om RO och RON > 

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknads-kommunikation.

Politisk reklam: Politiska budskap är grundlagsskyddade och kan inte prövas av RO eller RON. 

Anmäl reklam

Utbildning 

Reklamombudsmannens utbildning för finansiärer ges två gånger om året i Stockholm, Göteborg och Malmö. Höstens utbildningar är på eftermiddagen den 6 oktober i Stockholm, den 7 oktober i Malmö och den 8 oktober i Göteborg.

Läs mer >

 

Anmälan till nyhetsbrev

Självreglering i EU

Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa. De samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) där RO representerar Sverige.

EASA sätter upp en standard för självreglering av reklam som säkerställer hög kvalitet i prövning och vägledning. På EASAs webbsida finns information om självregleringsorganisationer i Europa och världen.

Läs mer > 

 

Omvärldsbevakning

Läs mer