Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer i vad som är god marknadsföringsetik. 

Läs mer om RO och RON > 

Kontakt
ro@reklamombudsmannen.org
08-662 05 50
Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
 
Mer info > 

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens Regler för Reklam och Marknadskomm­unikation (länk). RO kan inte pröva exempelvis politiska och religiösa budskap, produkter i sig samt redaktionellt innehåll.

Anmäl reklam

Utbildning

Reklamombudsmannens finansiärer erbjuds en kostnadsfri workshop två gånger om året. Höstens datum var den 5 och 11 oktober. Finansiärer har också möjlighet att få en skräddarsydd, företagsspecifik utbildning.

Läs mer >

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Självreglering av reklam

Självreglering av reklam finns i 25 länder i Europa. Dessa länder samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) där RO representerar Sverige.

EASA sätter upp en standard för självreglering av reklam som säkerställer hög kvalitet i prövning och vägledning. 

Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer