RO och RON

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering av reklam och har till uppgift är att pröva reklam samt vägleda och utbilda marknadens aktörer. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON).

Läs mer om RO och RON > 

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknads-kommunikation.

Politisk reklam: Politiska budskap skyddas av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 

Anmäl reklam

Utbildning

RO:s finansiärer har två gånger om året möjlighet att gå på en kostnadsfri utbildning som hålls i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningarna innefattar en genomgång av ICC:s regler, illustrerat med exempel från RO:s verksamhet. Finansiärer kan också få företagsanpassade utbildningar. 

Läs mer >

Anmälan till nyhetsbrev

Svensk reklam i Paris

RO kommer att medverka på en konferens om jämställd reklam i samband med utställningen "More than marketing" om svensk reklam. Konferensen och utställningen äger rum på Svenska Institutet i Paris den 16 april.

Hur jämställdhetsfrågan påverkar reklam varierar mellan olika länder och Sverige ses ofta som progressivt i denna aspekt. Utställningen pågår till den 3 maj.

Läs mer > 

 

Omvärldsbevakning

Läs mer