Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer i vad som är god marknadsföringsetik. 

Läs mer om RO och RON > 

Kontakt
ro@reklamombudsmannen.org
08-662 05 50
Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
 
Mer info > 

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens Regler för Reklam och Marknadskomm­unikation (länk). RO kan inte pröva exempelvis politiska och religiösa budskap, produkter i sig samt redaktionellt innehåll.

Anmäl reklam

RO i REA 

Se inslaget i REA där du får veta hur könsdiskriminerande reklam bedöms och hur du gör för att anmäla. Är underklädesreklam på stan okej och hur får annonsörer visa avklädda modeller? 

Se inslaget här>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Självreglering av reklam

Den 7 november 2016 höll ministrarna Åsa Regnér och Per Bolund ett rundabordssamtal om hur näringslivet motverkar könsdiskrimi­nerande reklam.

Reklamombudsmannen redogör med anledning av detta hur självregler­ing i Sverige prövar könsdiskriminerande reklam effek­tivt, snabbt och gratis. Se skrivelsen länkad nedan (pdf).

Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer